Wij beschuldigen

Wij beschuldigen…!

Jarenlang heeft een illegale fraudejacht kunnen plaatsvinden onder de neus van het kabinet. Ongeveer 26.000 Nederlanders zijn onterecht aangemerkt als fraudeur door overijverige ambtenaren die in opdracht handelden van opeenvolgende kabinetten Rutte. Armoede, terugvorderingen, stress, schulden, huisuitzettingen, schaamte, loonbeslagen, ruzies, scheidingen en gebroken gezinnen waren het gevolg. De verantwoordelijken voor dit onrecht verhulden de waarheid, logen over hun eigen aandeel of keken weg. De Tweede Kamer werd voorgelogen en dossiers werden op absurde wijze bijna volledig zwartgelakt ‘vrijgegeven’. Zo kon dit onrecht jarenlang dooretteren. Waar de slachtoffers op geen greintje compassie of flexibiliteit konden rekenen en vaak nu nog steeds wachten op compensatie voor de geleden schade, denken de hoofdverantwoordelijken er mee weg te komen met een “foutje, bedankt!”. Deze cultuur van straffeloosheid moeten we een halt toeroepen. De hoofdverantwoordelijken moeten de gevolgen van hun fouten ondervinden: Pak de échte fraudeurs en stuur ze weg! Meld je daarom aan voor onze actiecampagne en lees op deze website wat jij kan doen.

De toeslagenaffaire is inmiddels bekend bij het grote publiek. Ook het onderzoeksrapport van de parlementaire ondervragingscommissie ligt er inmiddels en draagt een titel die de lading dekt: Ongekend Onrecht. Duizenden ouders werden zonder goed onderzoek en alleen op basis van twijfels of hun afkomst als fraudeur aangemerkt, ook wanneer de rechter eerder al had geoordeeld dat er geen sprake was van fraude. De slachtoffers van de affaire moesten hun zogenaamde ‘fouten’ afkopen met tienduizenden euro’s aan schulden, terugvorderingen en loonbeslagen. De daders (klik hier voor een overzicht) daarentegen zitten vaak nog stevig in het zadel of hebben volop politieke ambities. Ondanks dat topambtenaren de wet op allerlei wijzen hebben overtreden kregen ze de toezegging dat ze niet strafrechtelijk vervolgd zullen worden. Asscher, een van de schuldigen, heeft al zijn conclusies getrokken en is afgetreden. Nu is het een kwestie van zorgen dat hij niet terugkeert en dat de rest ook uit de politiek verdwijnt.

Het is tekenend voor de tweedeling in de samenleving, een tweedeling rond afkomst, rond klasse, rond geld en rond macht. Al jarenlang worden multinationals in de watten gelegd. Bedrijven krijgen actief steun van de kabinetten Rutte om miljoenen euro’s aan belastingen te ontwijken. Terwijl de belastingdruk zonder schaamte op de schouders van de lagere en middeninkomens wordt gedumpt, krijgt de bezittende klasse – de winstnemers, de vermogensvreters, de dividendtrekkers - belastingcadeau na belastingcadeau in de handen gedrukt. Door de kaalslag van de verzorgingsstaat is er een enorme controledrang ontstaan om iedere cent die ten goede komt van de lagere en middeninkomens te inspecteren, terwijl de rijken ontzien worden – elk overgebleven dubbeltje moet worden omgedraaid. Tegelijkertijd toont het de tweedeling rondom afkomst in Nederland. De getroffenen waren vaak slachtoffer van etnisch profileren. Nederlanders met een migratieachtergrond krijgen in Nederland vaak te maken met racisme en discriminatie. De toeslagenaffaire is van dit alles een extreme uitspatting.

De slachtoffers kregen te maken met een ijzeren vuist. De daders met een fluwelen handschoen. De schuldigen denken weg te komen met het vrijblijvend aanbieden van hun excuses. Wij willen daar een stokje voor steken.