Voorkomen is beter

Voorkomen is beter dan genezen

“De wet, in haar majestueuze gelijkheid, verbiedt zowel de rijken als armen om onder bruggen te slapen, op straat te bedelen en brood te stelen” - Anatole France

In de petitie roepen we op dat de hoofdverantwoordelijken voor de toeslagenaffaire het veld ruimen. Maar het probleem ligt dieper. Om te voorkomen dat iets vergelijkbaars in de toekomst gebeurt is verandering nodig. Voorkomen is immers beter dan genezen. Om die reden willen we de volgende vier punten bereiken:

  • De vervanging van het toeslagensysteem;
  • Het einde van de ‘Rutte-doctrine’;
  • De mogelijkheid tot het terugroepen van politici;
  • En een structurele gelijktrekking van status, invloed, macht en inkomen.

We willen de vervanging van het toeslagensysteem. Dit systeem zit zo complex in elkaar dat het kan zorgen voor een armoedeval en dat het discriminatie in de hand werkt. Diensten die noodzakelijk zijn voor het meedoen in de samenleving, zoals de kinderopvang, moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dit kan versimpeld worden door zulke diensten gratis aan te bieden. Dit vermindert bureaucratische rompslomp, maakt een einde aan het nutteloos rondpompen van geld en zo worden geldverslindende heksenjachten op fraudeurs bovendien overbodig.

We willen een einde aan de ‘Rutte-doctrine’. Deze doctrine houdt onder andere in dat er weinig notulen en aantekeningen worden gemaakt op ministeries en dat verzoeken tot het openbaar maken van informatie zoveel mogelijk vertraagd en gefrustreerd worden, waarbij zelfs de wettelijke grenzen worden overschreden. Dit alles om transparantie, inzage en het afleggen van verantwoording zoveel mogelijk te ontlopen. De uitwerking van de Rutte-doctrine is pijnlijk duidelijk geworden bij het toeslagenschandaal. Belastende bewijzen werden structureel tegengehouden om bewindslieden uit de wind te houden. Bij een gezonde democratie hoort transparantie. De Rutte doctrine werkt doofpotten in de hand en maakt het moeilijker om te achterhalen wie schuldig is aan schandalen.

We willen de mogelijkheid voor een burgerinitiatief om politici uit hun ambt terug te roepen. Wanneer politici - zoals parlementariërs, staatssecretarissen of ministers – over de schreef gaan moet het mogelijk zijn voor burgers om een referendum af te dwingen bij het behalen van een bepaald aantal handtekeningen en steunverklaringen. Het referendum legt de kiezers de vraag voor of de politicus in kwestie aan mag blijven of moet vertrekken. De uitslag is bindend. Dit is een stok achter de deur om politici verantwoording af te laten leggen aan de bevolking.

We willen een structurele gelijktrekking van status, invloed, macht en inkomen. Zolang het kapitalisme bestaat zullen inkomens en macht ongelijk verdeeld zijn. Het grote geld zal zijn invloed gebruiken om de regels die hen beperken af te schaffen of te omzeilen, met politiek goedkeuren. De belastingdruk daalt daardoor neer op de schouders van de werkende klasse terwijl ze er minder voor terug krijgen. Er zijn minder publieke diensten en ze kosten meer. De toeslagenaffaire is onderdeel van een breder patroon dat doorbroken moet worden. Uiteindelijk zal dit betekenen dat we de economie moeten democratiseren om gelijke inspraak in de samenleving te garanderen.