Pak de echte frauders, teken de petitie!

aan het laden

Wij beschuldigen…!

Jarenlang heeft een illegale fraudejacht kunnen plaatsvinden onder de neus van het kabinet. Ongeveer 26.000 Nederlanders zijn onterecht aangemerkt als fraudeur door overijverige ambtenaren die in opdracht handelden van opeenvolgende kabinetten Rutte. Armoede, terugvorderingen, stress, schulden, huisuitzettingen, schaamte, loonbeslagen, ruzies, scheidingen en gebroken gezinnen waren het gevolg. De verantwoordelijken voor dit onrecht verhulden de waarheid, logen over hun eigen aandeel of keken weg. De Tweede Kamer werd voorgelogen en dossiers werden op absurde wijze bijna volledig zwartgelakt ‘vrijgegeven’. Zo kon dit onrecht jarenlang dooretteren.

De verantwoordelijken voor dit onrecht verhulden de waarheid, logen over hun eigen aandeel of keken weg.

Waar de slachtoffers op geen greintje compassie of flexibiliteit konden rekenen en vaak nu nog steeds wachten op compensatie voor de geleden schade, denken de hoofdverantwoordelijken er mee weg te komen met een “foutje, bedankt!”. Deze cultuur van straffeloosheid moeten we een halt toeroepen. De hoofdverantwoordelijken moeten de gevolgen van hun fouten ondervinden: Pak de échte fraudeurs en stuur ze weg! Meld je daarom aan voor onze actiecampagne en lees op deze website wat jij kan doen.

De toeslagenaffaire is inmiddels bekend bij het grote publiek. Ook het onderzoeksrapport van de parlementaire ondervragingscommissie ligt er inmiddels en draagt een titel die de lading dekt: Ongekend Onrecht. Duizenden ouders werden zonder goed onderzoek en alleen op basis van twijfels of hun afkomst als fraudeur aangemerkt, ook wanneer de rechter eerder al had geoordeeld dat er geen sprake was van fraude. De slachtoffers van de affaire moesten hun zogenaamde ‘fouten’ afkopen met tienduizenden euro’s aan schulden, terugvorderingen en loonbeslagen. De daders (klik hier voor een overzicht) daarentegen zitten vaak nog stevig in het zadel of hebben volop politieke ambities. Ondanks dat topambtenaren de wet op allerlei wijzen hebben overtreden kregen ze de toezegging dat ze niet strafrechtelijk vervolgd zullen worden.

Het is tekenend voor de tweedeling in de samenleving, een tweedeling rond afkomst, rond klasse, rond geld en rond macht.

Het is tekenend voor de tweedeling in de samenleving, een tweedeling rond afkomst, rond klasse, rond geld en rond macht. Al jarenlang worden multinationals in de watten gelegd. Bedrijven krijgen actief steun van de kabinetten Rutte om miljoenen euro’s aan belastingen te ontwijken. Terwijl de belastingdruk zonder schaamte op de schouders van de lagere en middeninkomens wordt gedumpt, krijgt de bezittende klasse – de winstnemers, de vermogensvreters, de dividendtrekkers - belastingcadeau na belastingcadeau in de handen gedrukt. Door de kaalslag van de verzorgingsstaat is er een enorme controledrang ontstaan om iedere cent die ten goede komt van de lagere en middeninkomens te inspecteren, terwijl de rijken ontzien worden – elk overgebleven dubbeltje moet worden omgedraaid. Tegelijkertijd toont het de tweedeling rondom afkomst in Nederland. De getroffenen waren vaak slachtoffer van etnisch profileren. Nederlanders met een migratieachtergrond krijgen in Nederland vaak te maken met racisme en discriminatie. De toeslagenaffaire is van dit alles een extreme uitspatting.

De slachtoffers kregen te maken met een ijzeren vuist. De daders met een fluwelen handschoen. De schuldigen denken weg te komen met het vrijblijvend aanbieden van hun excuses. Wij willen daar een stokje voor steken.

Voorkomen is beter dan genezen

“De wet, in haar majestueuze gelijkheid, verbiedt zowel de rijken als armen om onder bruggen te slapen, op straat te bedelen en brood te stelen” - Anatole France

In de petitie roepen we op dat de hoofdverantwoordelijken voor de toeslagenaffaire het veld ruimen. Maar het probleem ligt dieper. Om te voorkomen dat iets vergelijkbaars in de toekomst gebeurt is verandering nodig. Voorkomen is immers beter dan genezen. Om die reden willen we de volgende vier punten bereiken:

  • De vervanging van het toeslagensysteem;
  • Het einde van de ‘Rutte-doctrine’;
  • De mogelijkheid tot het terugroepen van politici;
  • En een structurele gelijktrekking van status, invloed, macht en inkomen.

We willen de vervanging van het toeslagensysteem. Dit systeem zit zo complex in elkaar dat het kan zorgen voor een armoedeval en dat het discriminatie in de hand werkt. Diensten die noodzakelijk zijn voor het meedoen in de samenleving, zoals de kinderopvang, moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dit kan versimpeld worden door zulke diensten gratis aan te bieden. Dit vermindert bureaucratische rompslomp, maakt een einde aan het nutteloos rondpompen van geld en zo worden geldverslindende heksenjachten op fraudeurs bovendien overbodig.

We willen een einde aan de ‘Rutte-doctrine’.

We willen een einde aan de ‘Rutte-doctrine’. Deze doctrine houdt onder andere in dat er weinig notulen en aantekeningen worden gemaakt op ministeries en dat verzoeken tot het openbaar maken van informatie zoveel mogelijk vertraagd en gefrustreerd worden, waarbij zelfs de wettelijke grenzen worden overschreden. Dit alles om transparantie, inzage en het afleggen van verantwoording zoveel mogelijk te ontlopen. De uitwerking van de Rutte-doctrine is pijnlijk duidelijk geworden bij het toeslagenschandaal. Belastende bewijzen werden structureel tegengehouden om bewindslieden uit de wind te houden. Bij een gezonde democratie hoort transparantie. De Rutte doctrine werkt doofpotten in de hand en maakt het moeilijker om te achterhalen wie schuldig is aan schandalen.

We willen de mogelijkheid voor een burgerinitiatief om politici uit hun ambt terug te roepen. Wanneer politici - zoals parlementariërs, staatssecretarissen of ministers – over de schreef gaan moet het mogelijk zijn voor burgers om een referendum af te dwingen bij het behalen van een bepaald aantal handtekeningen en steunverklaringen. Het referendum legt de kiezers de vraag voor of de politicus in kwestie aan mag blijven of moet vertrekken. De uitslag is bindend. Dit is een stok achter de deur om politici verantwoording af te laten leggen aan de bevolking.

We willen een structurele gelijktrekking van status, invloed, macht en inkomen. Zolang het kapitalisme bestaat zullen inkomens en macht ongelijk verdeeld zijn. Het grote geld zal zijn invloed gebruiken om de regels die hen beperken af te schaffen of te omzeilen, met politiek goedkeuren. De belastingdruk daalt daardoor neer op de schouders van de werkende klasse terwijl ze er minder voor terug krijgen. Er zijn minder publieke diensten en ze kosten meer. De toeslagenaffaire is onderdeel van een breder patroon dat doorbroken moet worden. Uiteindelijk zal dit betekenen dat we de economie moeten democratiseren om gelijke inspraak in de samenleving te garanderen.